طبیعت

عکس طبیعت بهاری شهرستان سنقر

بیا باور کنیم دنیا هنوز هم زیباست
زمینش هست
خدایش مهربان با ما
چقدر از غم سرودیم
و چقدر با غصه سرکردیم
رهایش کن کمی بگذر
بیا باور کنیم دنیا برای زندگى زیباست!

عکس : محمد حسین اخوانیان